מרצה לחוגי בית, הרצאות, תרבויות

גר (יורט) אהל מונגולי מסורתי
גר (יורט) אהל מונגולי מסורתי

כוהנת שמאנית בטראנס במונגוליה
כוהנת שמאנית בטראנס במונגוליה

קומוניקט מונגוליה.png
קומוניקט מונגוליה.png

גר (יורט) אהל מונגולי מסורתי
גר (יורט) אהל מונגולי מסורתי

1/28