מרצה לחוגי בית, הרצאות, תרבויות

דני ינאי,מרצה,הרצאות, חוגי בית,מרצים,תרבויות,הרצאה

הרצאת אתיופיה
הרצאת אתיופיה

מסע בעקבות השבטים האבודים של עמק האומו

בני שבט הקארה על נהר האומו באתיופיה
בני שבט הקארה על נהר האומו באתיופיה

נהר האומו, כפר דוס, שבט הקארה
נהר האומו, כפר דוס, שבט הקארה

מתוך הרצאת אתיופיה הפראית - בעקבות השבטים האבודים של עמק האומו

הרצאת אתיופיה
הרצאת אתיופיה

מסע בעקבות השבטים האבודים של עמק האומו

1/21