מרצה לחוגי בית, הרצאות, תרבויות

זבח הפסח השומרוני בהר גריזים
זבח הפסח השומרוני בהר גריזים

זבח הפסח השומרוני בהר גריזים
זבח הפסח השומרוני בהר גריזים

מפגש קולנועי הסרטשומרוני בודד סינמטק
מפגש קולנועי הסרטשומרוני בודד סינמטק

זבח הפסח השומרוני בהר גריזים
זבח הפסח השומרוני בהר גריזים

1/22