דברים מעניינים...

17/07/2015

המינגי הם ילדים מקוללים, 'ארורים', לפי האמונה התפלה של כמה משבטי עמק נהר האומו התחתון בדרום אתיופיה: האמר, באנה וקארה.
קיימים מספר סוגי מינגי: ילדים שנולדו מחוץ לנישואין, או שהנישואין או ההריון לא בורכו ע"י זקני השבט; ילדים שהשיניים העליונות צמחו אצלם לפני התחתונות ; כאשר שן התינוק סדוקה ; הולדת תאומים.

במקרים כאלו עשויים זקני השבט להכריז על הילדים כמקוללים ודינם מוות. חששם של בני השבטים הוא שעקב הקללה, ומגעם של הילדים הארורים באדמת השבט, הרוחות הרעות ימיטו אסון על הכפרים, כגון רעב, בצורת, מחלות ומוות, וזאת כל עוד הילדים המקוללים מטמאים את הכפר. עקב כך הילדים מורחקים ממשפחתם, מורעבים למוות או מוטבעים בנהר, או באמצעות סוגי מוות אכזריים אחרים.

מסורת זו התקיימה ללא עוררים זה מאות שנים, והמוני ילדים הושמדו בלא הפרעה. בשבטים קטנים במיוחד כמו הקארה, עם פחות מ-1500 איש סה"כ, מדובר בסכנה...

Please reload

פוסטים אחרונים

על קללת ה"מינגי" כבר שמעתם?

17/07/2015

1/1
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חיפוש לפי תגים